Lars Hertervig : lysets maler / Holger Koefoed. Oslo : Gyldendal, 1992