Rodová portrétna galéria a umelecké zbierky Pálffyovcov na Červenom Kameni : obdobie prvých troch generácií rodu v 16. - 17. storočí / Ingrid Štibraná. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce [u.a.], 2013