Wellhausen, Bernd: Landwirtschaft als Thema ethnologischer Forschungen : e. Analyse empir. u. theoret. Studien. Goettingen : Ed. Herodot, 1985