Gedenkboek aangeboden aan Dr. D. F. Scheurleer op zijn 70sten verjaardag : bijdragen van vrienden en vereerders op het gebied der muziek. 's-Gravenhage : Nijhoff, 1925