La dictadura de Franco / Borja de Riquer. Barcelona : Crítica [u.a.], 2010