Corot / Jean Leymarie. Stuttgart : Skira-Klett-Cotta, 1980