Ausstellung Dezember 1951 - Februar 1952 / Ernst Barlach. [Berlin] : [Dt. Akad. d. Künste], [1951]