Suciu, Ion: Function algebras. Bucureşti : Ed. Acad. Republ. Socialiste România, 1975