Nassau in het nieuws : nieuwsprenten van Maurits van Nassaus militaire ondernemingen uit de periode 1590 - 1600 / Christi M. Klinkert. Zutphen : Walburg Pers, 2005