De literair-historische activiteit van Jan Frans Willems (1793 - 1846) en Ferdinand Augustijn Snellaert (1809 - 1872) / Marcel de Smedt. Gent : Secretariaat van de Koninklijke Acad. voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 1984